Zehnija Bulić
UDICA
Bulićev roman Udica odvija se u isečku atmosfere njegovog prethodnog romana Intimna groteska. Čak bi i ovaj roman mogao da nosi ime prethodnog romana. Iz prvog romana smrad ugostiteljskih rupa i bordela izlio se u javnu reč koja prinudno i strateški oblikuje život i smrt čoveka, grada, vrste. Udica je zabačena i svi likovi, radnja, jezik, sudbine i kretanja bivaju navučeni na fatalnu nemoć i nemaju nikakvog izgleda da privire iz besmisla. Propast je ovde našla vernu sliku. Medijski kontrolisana neistina i procvetali kič presađeni su u sate. Život je u ovom romanu isparcelisan na vesti, od sata do sata. Noć je prirodno stanje ne samo Bulićevih likova već celokupne stvarnosti. Iako noć neprestano traje, vesti počinju lažnim pozivom na buđenje. Udica je roman koji svedoči o razgradnji jezika i smisla, te o neumitnosti istorijskih procesa i zakonima dekadence. Bulić od opiljaka kiča pravi mozaik čija estetika biva pročitana kao fusnota jedne noći koja predugo traje.

Enes Halilović

Cena knjige: 300, 00 dinara

 
 
desant
 
Marko Pišev
FOTOFOBIJA
U svojim novelama Marko Pišev se otiskuje u egzistencijalnu dimenziju koju je veoma teško, ili čak nemoguće definisati. Uranjajući u nju sa svojim likovima, ovaj (mladi?) pisac se neprestano kreće mutnim, nikad prepoznatim a uvek jezom ispunjenim prostorima, u kojima se na tajanstven način mešaju nesvesne dubine ličnog sa tamnim mitskim maglinama i istovremeno sa svakodnevnom svešću. Pred čitaocem se pomalja i sve više 
otvara nova dimenzija čvrsto isprepletanih paralelnih stvarnosti, čije su granice izbledele ili potpuno nestale, dimenzija u kojoj se oniroidna stanja smenjuju sa stanjima dnevne budnosti, čulne obmane sa epizodama jasnih 
percepcija, progonilački sistemi i tokovi sa lucidnim misaonim sadržajima. Bez obzira kojoj od realnosti pripadaju, ove kategorije doživljavaju se autentično i podjednako značajno.
Likovi koje Pišev pušta da preplavljeni strahom lutaju ovim prostorima, nekada panično a nekada pomireno, nastoje da nađu izlaz ili kraj puta i otkriju njegov smisao.
I dok uzbuđen očekuje kraj teksta, difuzni strah koji uvek izranja pri susretu sa nepoznatim prelazi na čitaoca koji i sam obuzet  jezom počinje da sluti ovu dimenziju svesti koja mu je do tada bila nepoznata ili je brižljivo izbegavao da se sa njom suoči.

Časlav Hadži Nikolić.

Cena knjige: 400, 00 dinara
+ PDV