tim_team
Dejan Matić/Glavni i odgovorni urednik/Editor-In-Chief
Milan Dobričić/Urednik/Editor
Dragana Nikolić/Likovni urednik/Art direction & Design
Koordinatori/Coordinators

Ana Rostokina

Aleksandar Mandić

Marija Panajotović

O Trećem Trgu

 

Treći Trg osnovan je u Beogradu 2004. godine kao nevladino, neprofitno, nestranačko društvo za istraživanje i afirmisanje savremene književnosti i kulture. Treći Trg objedinjuje ljude sličnih interesovanja koji bavljenje umetnošću i kulturom shvataju kao ozbiljnu duhovnu vežbu.

Najznačajniji projekti koje je pokrenuo Treći Trg su:

■ Časopis za književnost Treći Trg, elektronski i štampani

(www.trecitrg.org.rs)

■ Beogradski festival poezije i knjige TRGNI SE! POEZIJA! – međunarodna manifestacija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda a pod generalnim sponzorstvom Erste Bank (www.trgnisepoezija.blogspot.com)

■ Tribinske programe MOJ TRG pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Grada Beograda (www.trgnise.blogspot.com)

■ Kreativne radionice TRGNI SE! STVARAJ NA NOVOM BEOGADU! pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za lokalne inicijative – BCIF (www.trgnisestvaraj.blogspot.com)

■ Biblioteke:

1. Sa Trećeg Trga – Biblioteka časopisa Treći Trg

2. Pasoš – Biblioteka za poeziju

3. Passport – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige

4. Pasoš / Passport – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična)

5. Trgni se! Poezija! – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična)

6. Homage – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična)

7. Poezija&Poezija – Biblioteka Trećeg Trg i Časopisa Poezija (dvojezična)

8. tt – Biblioteka za svetsku književnost (Poezija – Proza – Drama – Esej) – Treći Trg i Čigoja štampa

9. Desant – Biblioteka za savremeni roman

10. itd... – Biblioteka putopisa

 

About Treći Trg

Treći Trg was founded in Belgrade in 2004 as a nongovernment, nonprofit, nonpolitical association with the aim to research and affirm modern literature and culture. Treći Trg unites people of similar interests who see art and culture as serious spiritual exercise.

The most important projects initiated by Treći Trg are:

■ Literary and art magazine Treći Trg, electronic and printed

(www.trecitrg.org.rs)

■ Belgrade poetry and book festival TRGNI SE! POEZIJA! – an international event supported by the Ministry of Culture of Serbia and the Secretary for Culture of the City of Belgrade, with Erste Bank general sponsorship (www.trgnisepoezija.blogspot.com)

■ Panel discussions MOJTRG with the support of the Secretary for Culture of the City of Belgrade (www.trgnise.blogspot.com).

■ Creative workshops project TRGNI SE! STVARAJ NA NOVOM BEOGRADU! with the support of the Balkan Community Initiatives Fund (www.trgnisestvaraj.blogspot.com)

■ Editions:

1. Sa Trećeg Trga – Edition that accompanies the magazine

2. Pasoš – Edition for poetry

3. Passport – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual)

4. Pasoš/Passport – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual)

5. Trgni se! Poezija! – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual)

6. Homage – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual)

7. Poezija & Poezija – Billingual edition of Treći Trg and Magazine Poezija

8. tt – Edition for world literature (Poetry – Prose – Drama – Essay) – Treći Trg and Čigoja štampa

9. Desant – Modern novel edition

10. itd... – Travel edition